Blog

Czy wege dzieci są zdrowe?

Zarówno Amerykańska Akademia Dietetyki i Żywienia jak i Amerykańska Akademia Pediatrii zapewniają, że dobrze zaplanowane diety wegańskie mogą zaspokoić potrzeby odżywcze niemowląt i wspierać normalny rozwój dziecka.Jak dotąd, przeprowadzono kilka badań z udziałem wegetariańskich oraz wegańskich niemowląt i małych dzieci. Badano w szczególności masę urodzeniową oraz rozwój w wieku przedszkolnym. Biorąc pod uwagę masę urodzeniową noworodków wegańskich, nie różniła się ona statystycznie pomiędzy masą urodzeniową noworodków matek jedzących mięso czy ryby.

W badaniu Pawlaka i wsp., w którm wzięło udział 47 kobiet ciężarnych na diecie wegańskiej, 199 kobiet na diecie laktoowowegetariańskiej oraz 350 kobiet jedzących mięso, średnia masa ciała noworodków wegańskich wyniosła 3,54 kg, noworodków wegetariańskich 3,38 a nie-wegetariańskich 3,32 kg. Zarówno różnice w masie urodzeniowej noworodków jaki i procent dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową nie były istotne statystycznie [1].

W starszym badaniu, z 1998 roku, masa ciała noworodków  laktoowowegetariańskich również była wyższa od pozostałych grup dietetycznych, wynosiła 3,54 kg  w porównaniu do noworodków matek jedzących ryby – 3,52 kg i nie – wegetarianek – 3,40 kg. [2]

Badania wśród starszych dzieci przeprowadzone były dość dawno. W niektórych wykazano, że dzieci wegetariańskie rozwijają się wolniej w porównaniu do rówieśników [3], [4].

W badaniu The Farm Study wzięło udział 404 dzieci wegetariańskich w wieku 4 miesiące – 10 lat. Zbadano ich parametry i sprawdzono w odniesieniu do siatek centylowych. Parametry dzieci w większości przypadków były pomiędzy 25 a 75 percentylem siatek centylowych.  Sprawdzano wzrost, masę ciała w stosunku do wieku dzieci oraz masę ciała w stosunku do wzrostu. Średni wzrost i masa ciała dzieci wegetariańskich był niższy w porównaniu do wartości referencyjnych (w odniesieniu do dzieci na diecie tradycyjnej). Największą różnicę wykazano dla dzieci w wieku 1-3 lata.

W wieku 10 lat dzieci wegetariańskie były o 0,7 cm i o 1,1 kg niższe i lżejsze w porównaniu do wartości referencyjnych. Rozwój był adekwatny do wieku. Niższe wartości parametrów były statystycznie istotne u dzieci w wieku poniżej 5 lat, powyżej 5 roku życia nie były już statystycznie istotne.  8% dzieci biorących udział w badaniu była poniżej 5 percentyla siatek biorąc pod uwagę wzrost.

Masa ciała dzieci ze wszystkich grup wiekowych była niższa w odniesieniu do średnich wartości referencyjnych jednocześnie dzieci rozwijały się prawidłowo w odniesieniu do wieku i nie zaobserwowano przy tym niepokojących wskaźników [5].

Badanie wśród dzieci z Wielkiej Brytanii potwierdziło, że dzieci wegańskie są niższe i lżejsze w porównaniu do tych na diecie tradycyjnej, jednocześnie rozwijają się adekwatnie do wieku. [4]. W innym badaniu przeprowadzonym w mieście Liverpool wykazano natomiast, że dzieci wegetariańskie są szczuplejsze ale i wyższe w porównaniu do dzieci niewegetariańskich [6]. W badaniu przeprowadzonym wśród 2272 dzieci Adwentystów Dnia Siódmego w wieku 6 – 18 lat, również chłopcy wegetariańscy odznaczyli się wyższym wzrostem w stosunku do chłopców niewegetariańskich. [7].

Oczywiście, zdarzały się przypadki dzieci niedożywionych, co z reguły zawiązane było z odmianą religii lub wierzeń rodziców lub ich błędnymi przekonaniami dietetycznymi.

W jednej ze wspólnot religijnych do szpitala trafiło 25 niedożywionych z poważnymi niedoborami dzieci. Było to tylko niedożywienie białkowo-kaloryczne, deficyt składników mineralnych i witamin (w tym żelaza i witaminy B12). Okazało się, że dzieci po skończeniu 3 miesięcy, karmione były mlekiem sojowym własnej produkcji. Mleko to było pokarmem nie wystarczająco wartościowym dla dzieci [3].

Zdarzały się również inne przypadki niedożywionych dzieci karmionych mlekiem sojowym czy innym roślinnym (np. sezamowym) przygotowywanym w domu. Takie mleko nie może być uznane za wartościowy pokarm i stosowanie go zamiast mleka matki lub mieszanek mlecznych prowadzi do groźnych niedoborów.

Dzieci, których rodzice rozsądniej podchodzą do diety, odżywiane są w sposób urozmaicony. W badaniu Nathan i wsp. 1996 z udziałem dzieci w wieku 7 – 11 lat, wegetariańskie spożywały więcej produktów pełnoziarnistych i mniej cukru w porównaniu do dzieci na diecie tradycyjnej [8].

Ogólnie, mali wegetarianie w porównaniu do niewegetarian według badań odznaczali się nieco niższym spożyciem energii i niacyny, wyższym natomiast wapnia, witaminy D, B1, E i kwasu foliowego. Spożycie cynku było w obydwu grupach poniżej normy jednak dzieci wegetariańskie spożywały tego składnika mniej w porównaniu do niewegetariańskich. Podobne wyniki były publikowane w innych badaniach [9].

Spożycie żelaza i witaminy C było porównywalne wśród dzieci z obydwu grup mimo to, dzieci wegetariańskie miały niższy poziom hemoglobiny.

Maluchy wegetariańskie miały w badaniach wyższy stosunek kwasów omega-6 względem omega-3 w porównaniu do niewegetariańskich, jednocześnie spożywały mniej kwasów tłuszczowych nasyconych [8]. O kwasach omega-3 możesz przeczytać w tym miejscu.


Poszukujesz więcej informacji?


 

Bibliografia

  1. P. Roman, D. Qin, and S. Marta, “Pregnancy Outcome and Breastfeeding Pattern among Vegans , Vegetarians and Non-Vegetarians .,” vol. 1, no. 1, pp. 1–4, 2014.
  2. Drake, Nutritent intake during pregnancy and pregnancy outcome.pdf.” .
  3. E. D. Shinwell and R. Gorodischer, “Totally Vegetarian Diets and Infant Nutrition,” Pediatrics, vol. 70, no. 4, 1982.
  4. A. B. Sanders, “Growth and development of British vegan,” pp. 822–825, 1988.
  5. J. M. O’Connell, M. J. Dibley, J. Sierra, B. Wallace, J. S. Marks, and R. Yip, “Growth of vegetarian children: The Farm Study.,” Pediatrics, vol. 84, no. 3, pp. 475–481, 1989.
  6. I. Nathan, A. F. Hackett, and S. Kirby, “A longitudinal study of the growth of matched pairs of vegetarian and omnivorous children, aged 7-11 years, in the north-west of England.,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 51, no. 1, pp. 20–5, 1997.
  7.  J. Sabate, K. D. Lindsted, R. D. Harris, and P. K. Johnston, “Anthropometric parameters of schoolchildren with different life-styles.,” Am. J. Dis. Child., vol. 144, no. 10, pp. 1159–1163, 1990.
  8. I. R. A. Nathan ’, N. F. Hackett ’a N, and O. N. Kirbyz, “The dietary intake of a group of vegetarian children aged 7-11 years compared with matched omnivores,” Br. J. Nutr., vol. 75, pp. 533–544, 1996.
  9. S. Gibson, “Content and in vegetarian of trace elements containers,” Am. J. Clin. Nutr., vol. 59, no. 5, p. 1223S–1232S, 1994.
Iwona Kibil
administrator
Dyplomowana dietetyczka. Prowadzi własną praktykę dietetyczną skierowaną głównie do osób na diecie bezmięsnej. Pracuje m.in. z wegańskimi rodzinami, kobietami w ciąży, małymi dziećmi oraz osobami stosującymi dietę roślinną jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Swoją praktykę opiera na „evidence-based medicine”. Jest autorką artykułów, warsztatów i wykładów związanych z różnymi aspektami zdrowotnymi diety roślinnej. Jest autorką książek „Wege. Dieta roślinna w praktyce” i "Wege rodzina. Dieta roślinna w praktyce". Sama od lat jstosuje dietę roślinną opartą na produktach nieprzetworzonych.